جزوه و پاورپوینت درس مبانی بیوشیمی (3) نوشته دکتر ربانی

فرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 256دو ترکیب شمیایی که فرمول بسته یکسان و فرمول گسترده متفاوت داشته باشند ایزومر خوانده می شوند. درایزومر فضایی دو ترکیب با فرمول یکسان ساختار مولکولی کاملاً مشابهی دارند. لیکن از نظر (آرایش فضایی) متفاوتند.

الف ایزومر نوریب ایزومرهای هندسیD گلوکوز به علت ساختار درونی همی استال خود که از واکنش بین آلدئید در کربن 1 C و گروه هیدروکسی الکل در کربن 5 C ایجاد می شود ساختار خطی ندارند بلکه ساختار مولکول آن به صورت (حلقه بسته) است.

بیوسنتز یا همانند سازی DNA


فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: 256 دو ترکیب شمیایی که فرمول بسته یکسان و فرمول گسترده متفاوت داشته باشند ایزومر خوانده می شوند. درایزومر فضایی دو ترکیب با فرمول یکسان ساختار مولکولی کاملاً مشابهی دارند. لیکن از نظر (آرایش فضایی) متفاوتند. دو نوع