پاورپوینت تأسیسات و زیرساخت های شهری (مبلمان شهری)

دانلود پاورپوینت با موضوع تأسیسات و زیرساخت های شهری (مبلمان شهری)،در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:
مقدمهطرح مساله
تاریخچه:تاریخچه مبلمان شهریپيش از انقلاب صنعتي
انقلاب صنعتي و پس از آن
مبلمان شهري در ايران

تعریف مبلمان:مبلمان شهریبرای مبلمان شهری کاربردهای زیر را می توان متصور شد
انواع مبلمان:انواع مبلمان شهرینیمکت و صندلی خیابانیابعاد و تناسباتجنس و مصالح ساخترعایت فاصله در نیمکت هاگلدان خیابانیعلایم و تابلوهازباله دانسرپناهکیوسکتیرک خیابانینورپردازی و منابع نوری
صندوق پستحفاظ درختان
برج ساعت
نمونه موردی:خیابان خیام شمالی واقع در شهر قزوین
موقعیت محدوده مورد مطاله در شهر قزوین
نیمکت و صندلیگلدانعلایم و تابلوزباله دانکیوسک تلفنتیرک خیابانینورپردازی
صندوق پستحفاظ درختان
منابع و ماخذ

دانلود پاورپوینت با موضوع تأسیسات و زیرساخت های شهری (مبلمان شهری)، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمهطرح مساله تاریخچه: تاریخچه مبلمان شهریپيش از انقلاب صنعتي انقلاب صنعتي و پس از آن مبلمان شهري در ايران تعریف مبلمان: مبلمان شهریبر